VMB2.GIF (873 bytes)

RNDr.Ing.Emil Petrvalský CSc.
Venus & Mars Belehradská 9, 040 13 KOŠICE
Mobil :   
++421 903 601 629
e-mail :
emilp@extel.sk

Vítajte na stránke firmy Venus & Mars!

      Firma bola založená 4.apríla 1992 na poskytovanie služieb v oblasti výpočtovej techniky drobným a stredným podnikateľom. Náplňou činnosti firmy je predaj počítačov, tlačiarní, inštalácie sietí, údržba výpočtovej techniky a sietí, záručný a pozáručný servis výpočtovej techniky, tvorba programov, predaj komerčne dostupných programov a služby na Internete.  

 

Pozrite si stránku nášho partnera.

 

Ceny tovarov a služieb sú stanovované individuálne dohodou v závislosti od náročnosti služby alebo dodávky ako i od legislatívnych úprav a momentálnych dovozných podmienok. V dôsledku toho a v záujme toho, aby zákazník disponoval najlepšími aktuálnymi cenami firma upustila od zostavovania oficiálneho cenníka, ktorý by rýchle strácal na aktuálnosti. 

 

VIDEOCLUB  Orgiálny produkt firmy, program na riadenie videoték a videopožičovní, ktorý mal cez 100 inštalácií po celom Slovensku prestal byť vyvíjaný a podporovaný v roku 2005. Pokiaľ by bol eminentný záujem o tento dnes už nostalgický program je ho možné vyvinúť len ako individuálnu zakázku s tomu zodpovedajúcou cenou.

Webmaster : © Venus & Mars 2010