Odpočet činnosti za obdobie 2014 až 2018
vo funkcii predsedu komisie školstva športu a mládeže a poslanca mesta Košice.Výsledky v oblasti športu v rokoch 2015-2018
Investície do MŠ bez právnej subjektivity v rokoch 2015-2018
Investície do ZŠ, MŠ, ZUŠ a CVČ s právnou subjektivitou v rokoch 2015-2018
Elektronické služby mesta Košice po ich elektronizácii