Odpočet činnosti za obdobie 2010 až 2018
vo funkcii starostu a zástupcu starostu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce.Usmernenie MV SR k vedeniu kampane 2018
Pracovná náplň zástupcu starostu 2014-2018
Výsledky práce v oblasti IT 2014-2018
Investície v roku 2011
Investície v roku 2012
Investície v roku 2013
Investície v roku 2014
Kultúrno-spoločenské a športové akcie 2011 až 2014
Investície v roku 2015
Investície v roku 2016
Investície v roku 2017
Investície v roku 2018