Vyhlásenie z 5.11.2018 o vzdaní sa kandidatúry
na starostu mestskej časti Košice-Sídlsiko Ťahanovce
v prospech Ing.Branislava JURU MBA.
 
   
   
Video z vyhlásenia.  
   
   
Poďakovanie pána Ing.Branislava JURU MBA za podporu (video).